Soon!! Het project Vaders en opvoeden

Stichting Syrische Vrouwen in Nederland SVNL is tot nu toe voornamelijk gericht geweest op vrouwen en kinderen. Syrische mannen stellen steeds vaker de vraag waarom er niets voor en met hen  gedaan wordt. Er bestaat niet zoiets als een stichting Syrische Mannen. Vanuit genderperspectief is het van belang om ook de mannen iets te bieden, zeker nu er voor Syrische moeders een opvoedondersteuningsprogramma gaande is.
Elke cultuur heeft haar maatschappelijke context, en de meeste mannen in Syrië lieten de opvoeding van oudsher over aan de moeders, omdat zij buitenshuis werkten. De vrouwen zorgden voor de opvoeding. In Nederland en door de Nederlandse cultuur bemoeien de mannen zich veel meer met de opvoeding van de kinderen.
De Syrische mannen hier in Nederland proberen om de verbinding met hun gezin te behouden, en hun oude normen te handhaven, maar dit leidt vaak tot extra spanningen binnen het gezin en het huwelijk. Dit komt door de verandering in de maatschappelijke context en deze hoort niet bij de Syrische context. Daarbij komt dat velen (nog) geen baan hebben en daardoor te weinig dagbesteding.

Stichting Syrische Vrouwen in Nederland in samenwerking met WelZijn Teylingen, Trias en CJG Teylingen, gaan hier hun bijdrage aan leveren. Er worden 6 bijeenkomsten gehouden  onder leiding van bureau Trias Pedagogica, waarin wordt gedebatteerd over opvoeding.

Wij hopen dat deze bijeenkomsten voor de Syrische mannen iets kan betekenen.

Op 23 oktober begonnen we met een proef bijeenkomsten met een paar vaders. Daarna bepaalde we met hun de datum en dat het vanaf 15 november elke woensdag om 17:30 plaats zal vinden, de details van de programma zijn in de brochure hieronder. Voor contact kunt u een mail sturen naar stichting Syrische Vrouwen naar: syrischevrouwen@gmail.com of naar: info@ssvnl.nl
Deze project is gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels en WelZijn Teylingen. TRIAS Pedagogica is de betrokken instituut die 6 sessies opvoeddebatten gaat doen.

opvoeddebatten-programma1

De verschillen en overeenkomsten van Huwelijk en Echtscheiding in Syrië en Nederland

Het was een fantastische Bijeenkomst, rijpe belangrijke kennis! Op 4 november 2017 ontvingen wij Esther van Eijk en Reem Alhafaz om ons te vertellen over de verschillen en overeenkomsten van Huwelijk en Echtscheiding in Syrië en Nederland.
Esther heeft rechten gestudeerd en woonde korte tijd in Damascus. Zij schreef ook een boek “Family Law in Syria”.
In Nederland:
Sinds 1796 (scheiding van kerk en staat) wordt het huwelijk in Nederland gesloten door de staat, niet door de kerk. Dit betekent dat alleen het burgerlijk huwelijk rechtsgeldig is en dit wordt vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het kerkelijk huwelijk heeft geen juridische waarde. Een religieus huwelijk vóór of zonder burgerlijk huwelijk is strafbaar. De geloofsbedienaar en getuigen zijn ook strafbaar.
In Syrië
Gedurende de Ottomaanse tijd (15126-1918) en de Franse tijd (1921-1946) en sinds 1946 (onafhankelijke republiek) geldt in Syrië het millet-systeem. Een kerkelijk huwelijk of dit nu katholiek, grieks orthodox of protestant is, is in Syrië rechtsgelding. Syrië kent geen burgerlijk huwelijk. Het huwelijk is ook strafbaar als er geen rekening wordt gehouden met de wettelijke voorschriften.
Het is daarom van belang dat een huwelijk dat in Syrië gesloten is, in Nederland bij de rechtbank geregistreerd wordt. Alleen een geloofshuwelijk wordt in Nederland niet erkend.
Het huwelijk in Nederland
Men trouwt met 1 persoon van 18 jaar of ouder. Deze leeftijd is in 2015 ingevoerd naar aanleiding van het toenemende aantal Syrische kindbruiden.
Het huwelijk wordt bij de gemeente gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand in bijzijn van 2 – 4 getuigen.
Het huwelijk in Syrië
Een man mag meer dan 1 vrouw trouwen (maximaal 4)
De sociale status van man en vrouw moet minstens gelijk zijn, of de status van de man hoger.
De vader van de bruid heeft het recht om “nee” te zeggen.
Plichten en rechten in Nederland
De man en vrouw hebben een onderhoudsplicht naar elkaar
Zij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen (vanaf januari 2018 wijzigt dit)
Soms (bij grote uitgaven/aankopen) hebben zij toestemming van elkaar nodig
Zij hebben recht op partnerpensioen
Zij erven automatisch van elkaar
Zij mogen elkaars achternaam gebruiken (hoeft niet).
Plichten en rechten in Syrië
De man heeft een onderhoudsplicht voor de vrouw en kinderen
De vrouw heeft een gehoorzaamheidsplicht
De vrouw moet in het huis van de man wonen
De vrouw houdt haar eigen naam
Huwelijk en kinderen in Nederland
Bij huwelijk en geregistreerd partnership zijn man en vrouw automatisch ouders van het kind.
Bij een samenlevingscontract heeft alleen de moeder ouderlijk gezag, de vader heeft alleen gezag als hij het kind erkent.
Echtscheiding in Nederland
Als er sprake is van duurzame ontwrichting, zelfs als maar één van de partners een scheiding wil, zal de rechter hierin meegaan.
In Syrië gelden 3 soorten echtscheiding
Verstoting door de man
Wederzijdse overeenkomst
Scheiding door de rechter (bij ziekte, afwezigheid, niet betalen onderhoud, duurzame ontwrichting). Soms speelt hier ook de “schuld” vraag, wat weer te maken heeft met het te betalen bedrag.
Gevolgen echtscheiding in Nederland
Er wordt een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) opgemaakt door een advocaat of mediator
Het gezamenlijk vermogen wordt 50-50 verdeeld
Het alimentatiebedrag (partneralimentatie of kinderalimentatie) wordt vastgesteld volgens de wet of door onderlinge afspraken.
Als er kinderen zijn wordt een ouderschapsplan opgemaakt.
Gevolgen echtscheiding in Syrië
Er geldt een wachtperiode van 3 maanden
Alimentatie wordt gedurende de wachtperiode betaald
Het eventueel resterende deel van de bruidsgave wordt verdeeld
Het gezag en zorgplicht van de kinderen wordt besproken.
Araa bedankte beide dames voor een intensieve en zeer informatieve bijeenkomst.

Het gebruik van social media door kinderen

Op zaterdag 28 oktober werd het onderwerp sociale media behandeld.

Daarvoor was uitgenodigd mevrouw Manuela Maiguashca, een Britse filmmaker die in Nederland woont en werkt. Haar films behandelen onderwerpen zoals mensenrechten, de gezondheid van vrouwen (moeders) en kinderbescherming. Haar filmwerk is internationaal bekend en wordt gebruikt voor een groot aantal opvoedkundige campagnes.

Manuela heeft veel ervaring met werken met achtergestelde groepen zoals getraumatiseerde kinderen, HIV positieve personen en vluchtelingen. Zij werkt veel met scholen en middelbare scholieren.

Het was een voorrecht dat deze bijzondere mevrouw ons wilde vertellen over het gebruik van social media en internet.

Wij kregen twee “hand-outs”: één over feiten, cijfers en tips voor ouders, en één van Halt over voorlichtingen en ouderbijeenkomsten – regulier onderwijs.

Wij begonnen met het opschrijven van de voor- en nadelen van sociale media.

Als nadeel werd genoemd

1) Kinderen besteden veel tijd aan sociale media

2) Dit kan leiden tot verslaving

3) Vaak zijn er geen grenzen gesteld door de ouders

4) Het is gevaarlijk te chatten met onbekende personen

5) Het is mogelijk dat het kind op “foute” websites komt (pornografie)

6) Het is niet goed voor de gezondheid (ogen, nek, schouders, schade door koptelefoon)

7) Er is weinig onderling contact, er wordt steeds op de telefoon gekeken

8) Kinderen kunnen gepest of buitengesloten worden van een groep op sociale media

9) Het wordt soms door ouders gebruikt als “oppas” (dan is het kind tenminste zoet)

Er zijn gelukkig ook voordelen verbonden aan sociale media

1) Het kind kan zijn ouders altijd bereiken en vice versa

2) Het contact met familieleden die ver weg wonen wordt onderhouden

3) Het kind kan de nodige informatie voor schoolprojecten opzoeken

4) Het kan een hulpmiddel zijn om de taal te leren

5) De ouders vinden soms ook steun op internet

6) Het kind leert zelfstandig problemen op te lossen

7) Het kind kan meedoen in de samenleving en meepraten en “chillen” met zijn leeftijdgenoten

8) Het is mogelijk om reclame te maken

Manuela liet aan de hand van een schets zien hoe belangrijk het is om niet altijd als ouder te denken en meteen te veroordelen wat het kind doet of ziet op internet.

Je wilt je kind in zekere zin loslaten in de “speeltuin” zodat het met andere kinderen contact kan maken, maar tegelijkertijd is het raadzaam om je ogen goed open te houden.

Zij vertelde een anekdote uit haar eigen leven, hoe moeilijk het voor haar als kind van buitenlandse ouders (Quechan en Italiaans) in een vreemd land (Verenigd Koninkrijk) is geweest om steeds te moeten wisselen tussen “thuis waarden”  en ” buiten waarden”. Zij ontdekte dat het voor haar belangrijk was steeds meer te neigen naar de “buiten waarden” hoewel zij thuis veel liefde ontving.

Wij kregen een aantal praktische tips over het omgaan met internet en sociale media.

De “wettelijke” leeftijd voor WhatsApp, email account, Facebook enz. is 13 jaar!

Hoewel dit niet echt gehandhaafd wordt staat het wel zo in de wet.

Het is van belang om te blijven communiceren met je kind. Je moet weten wat er op school gebeurt, dan weet je ook meer over sociale media.

Kinderen willen graag met jou delen, maar zij denken dat de ouders niet geïnteresseerd zijn. Kinderen willen zichtbaar zijn, ze willen dat jij ze ziet staan en dat je het belangrijk vindt wat zij doen en denken.

Als laatste noemde Manuela nog dat zij in eigen kring iedere vrijdagavond “YouTube/App-avond” hebben. Dit helpt om de afstand tussen ouders en kind te verkleinen en bevordert saamhorigheid. Vraag het kind naar zijn favoriete YouTube filmpje van die week of vlog. Als je het zelf verschrikkelijk vindt wat het kind laat zien, lever niet meteen commentaar maar bespreek het op een later tijdstip.

Na al deze wijze woorden en raad namen wij afscheid en hopen dat Manuela op een ander tijdstip ons meer kan vertellen.

Yoga voor oorlogstrauma verwerking

Yoga betekent verbinden van lichaam en de mind, van lichaam en adem. Door het doen van yoga laat je je minder meevoeren met gedachtestromen en emoties,  kom je meer thuis bij jezelf en leer je je te verbinden met anderen.

Tijdens traumatische ervaringen worden alle alarmsystemen van ons lichaam ingeschakeld. We kunnen het lichaam ervaren als onbekend, als onbetrouwbaar.

De deelneemsters van Stichting Syrische Vrouwen hebben de Oorlog in Syrië meegemaakt, en door het doen van yoga krijgen de vrouwen meer energie, meer balans, meer zelfvertrouwen én ervaren ze meer ontspanning. Door bewustwording te ontwikkelen tijdens het doen van yoga kunnen ze ervaren wat spanning, onder andere opgebouwd door traumatische ervaringen, met hen doet.

Dankzij de Samenwerking tussen Stichting Syrische Vrouwen in Nederland, Fonds 1818 en Woonstichting Vooruitgang beginnen de Yoga lessen! Marijke Hes van Yoga Centrum Voorhout verzorgt van de lessen.

   نتيجة بحث الصور عن ‪Logo Stichting vooruitgang‬‏logo-syrische-vrouwen

 

Najaarsfeesten

Najaarsfeesten in Sassenheim

Op 16 september 2017 kwam Henriëtte Wilbrink naar onze bijeenkomst om te vertellen over de najaarsfeesten die binnenkort van start gaan. De najaarsfeesten worden georganiseerd door de Oranje Vereniging. De Oranje Vereniging is in het leven geroepen om het vieren van de verjaardag van het staatshoofd te vieren. Voeger gebeurde dat op 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Omdat de latere koningin in april verjaarde werden in het hele land de feesten verplaatst naar april, behalve in de bollenstreek. De bollenindustrie heeft na een lente en zomer van hard werken een verzetje nodig en er werd dus na het drukke seizoen feest gevierd. Het is nu niet 1 dag maar een hele week. En koningsdag wordt wel gewoon in april gevierd met 1 dag. De feestweek gaat van start met een parkdienst in het park dit jaar met het thema “MEER DAN WELKOM – KERKPROEVERIJ”. Mensen van alle geloven komen bijeen voor een bijzondere dienst in het prachtige park en om van andere gelovigen te “proeven”. De hele verdere feestweek zijn er activiteiten voor jong en oud. Er is in het park een podium voor een culturele middag die in het teken staat van de muziek. Er is een familiefietstocht met een medaille als de tocht uitgefietst is. Op maandag kan er gesjoeld worden en op dinsdag is er een hardloopwedstrijd door Sassenheim. Heel Sassenheim kan elkaar treffen bij de Oranjefeesttent van dinsdag tot zaterdag met een keur van artiesten. Op woensdag wordt het lunapark geopend. Wij leerden over de verschillende kermisattracties zoals de botsauto, de zweefmolen, de spin, de draaimolen, eendjesvissen, touwtjesrekken en lekkernijen die verkrijgbaar zijn zoals de suikerspin, oliebollen, poffertjes en churros. Ook kwam een foto voorbij van het “tobbetjesteken” een heel oud spel waarbij de deelnemers de kans lopen kletsnat te worden.Op woensdagavond is er een muzikale stertocht, waarbij 5 muziekkorpsen vertrekken vanuit 5 verschillende startpunten om te eindigen bij het Voorhavenkwartier. Daarna is er een lampionoptocht. De lampionnen worden gratis verstrekt en van lampjes voorzien.Op donderdag is het “eurodag” op de kermis. Alle attracties kosten dan 1 Euro. Een royaal gebaar naar gezinnen met meerdere kinderen die het misschien niet zo breed hebben.Op vrijdagmiddag is er een kindervoorstelling en twee springkussens zorgen ervoor dat de kinderen kunnen springen, dansen en jumpen.Zaterdag is de feestweek ten einde en deze wordt afgesloten met een lasershow.Kortom een week om nooit te vergeten.img-20170916-wa0003 img-20170916-wa0006

Cursus over opvoeding in Nederland

Image result for foto van blije syrische kinderen

Op zaterdag 20 mei 2017 is het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met de GGD, de Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Syrische Vrouwen in Nederland SVNL een nieuw project gestart. De vrouwen in onze stichting krijgen een cursus over opvoeding in Nederland en de verschillen en/of overeenkomsten met het land van herkomst (Syrië).

De cursus duurt 10 weken.

De eerste 3 zaterdagen worden de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Syrië behandeld; hoe voedt je op in een nieuw land met een verschillende cultuur.

In de overige 7 bijeenkomsten worden de behoeften en/of problemen van de vrouwen behandeld en nieuwe vaardigheden geleerd. De vrouwen krijgen praktisch advies over relaties – ouders – kinderen. 

De cursus wordt gegeven door Shukria Said. Zij komt oorspronkelijk uit Somalië.

Zij wordt bijgestaan door een tolk mevrouw Jamila Lakjaa, haar land van herkomst is Marokko.

Verschillende ‘opvoedmanieren’ worden uitgelegd.

1)        autoritaire manier (ouders zijn de baas, veel regels, niets wordt uitgelegd).

            Nadeel: het kind heeft minder zelfvertrouwen, kan volgzaam of opstandig worden

            Voordeel: het kind weet wat er van hem verwacht wordt.

2)        toegevende manier (het kind is de baas)

            Nadeel: het kind leert geen grenzen, houdt zelden rekening met anderen

            Voordeel: het lijkt makkelijk, geen conflicten

3)        democratische manier (ouders geven leiding, liefde en steun, overleggen vaak

            en houden rekening met de ontwikkeling van het kind)

            Nadeel: het vergt veel tijd en energie

            Voordeel: het kind heeft zelfvertrouwen, presteert goed, is minder beïnvloedbaar

            door anderen

Iedere vrouw kan bij zichzelf nagaan hoe zij zelf is opgevoed door haar ouders, en hoe zij haar eigen kinderen opvoedt.

Een kleine greep uit de verschillen:

Ouders die naar Nederland komen vinden het misschien gewoon dat in het land van herkomst het slaan van een kind is toegestaan. In Nederland mag dat niet.

In de Nederlandse cultuur heerst veel vrijheid, vooral na het bereiken van de volwassenheid. In het land van herkomst kan dit heel anders zijn.

De Syrische cultuur is erg gastvrij met grote families samen, in Nederland is dat minder.

Het is belangrijk een balans te vinden tussen de eigen cultuur en de westerse cultuur.

Daarin worden de vrouwen de komende weken ondersteund.

Bloemencorso en Koningsdag aan de deur

Op zaterdag 8 april kwam Henriëtte Wilbrink ons vertellen over het bloemencorso en koningsdag.

De naam tulp komt van het latijnse woord Tulipa. Het betekent: de bloem die lijkt op een tulband. Tulpen werden al tijdens de Middeleeuwen gekweekt en verhandeld in Turkije. Daar droegen de mannen in die dagen een tulband. Vandaar! Onze tulpen stammen af van die uit Turkije.

Vroeger werden de bollen met de hand geplant, gekopt, gerooid en gepeld. Tegenwoordig wordt dit allemaal mechanisch gedaan. De bloemen worden al snel gekopt want de kwekers willen een dikke bol om te verkopen. Er worden nu ook veel bloembollen gekweekt in Noord Holland en Frankrijk. De bollenstreek is vooral belangrijk voor de aanwezige kennis van b.v. ziektes, virus, en machines.

Het bloemencorso

Wij konden kijken naar een film van het bloemencorso van 2016.

Het bloemencorso trekt ieder jaar 1 miljoen bezoekers van over de hele wereld.

In 2017 rijdt het 70ste corso (ook wel genoemd ‘de mooiste file in Nederland’) door de streek van Noordwijk tot Haarlem. Het thema is ‘Dutch Design’ en gaat over Nederlandse ontwerpen.

Een corsowagen bestaat uit twee delen, een tractor en een aanhanger. Het ontwerp wordt eerst op papier getekend, daarna maakt een smit een grof geraamte waarop piepschuim gespoten wordt. Drie dagen vóór het corso, dus op woensdag begint men met het ‘steken’ van de bloemen. Vooral hyacinthen in vele kleuren worden gebruikt en deze worden met een metalen nagel dakpansgewijs op de wagen gestoken. Ook worden andere bloemen en materialen gebruikt om de vlakken op te vullen. De wagens worden door bedrijven, gemeenten, en dit jaar ook China (panda wagen) gesponsord. Op vrijdagmiddag moeten alle wagens klaar zijn voor een verlicht corso in de avond naar Noordwijkerhout.

Koningsdag

Koningsdag op 27 april is een Nationale Feestdag. Bedrijven zijn gesloten en de scholen zijn vrij. Op 26 april wordt er in de grote steden reeds ‘koningsnacht’ gevierd.

De dag vóór koningsdag vindt de ‘lintjesregen’ plaats.

Een lintje is een koninklijke onderscheiding en is een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Het kan in beginsel aan iedere Nederlander worden toegekend. Ook buitenlandse onderdanen komen voor een aantal koninklijke onderscheidingen in aanmerking. Sommige onderscheidingen maken deel uit van een ridderorde, andere zijn zelfstandige kruisen en medailles. De burgemeester doet meestal de uitreiking.

Men wordt verzocht zoveel mogelijk vlaggen met wimpel te hijsen en onder de vroege vlaggers worden 50 taarten verloot.

In Sassenheim ziet de dag er als volgt uit:

08.00 uur klokgelui

09.00 uur muzikaal onthaal met o.a. bezoek aan bewoners van Bernardus en SassemBourg

10.00 uur aubade voor het gemeentekantoor met aansluitend poppenkast.

13.00-17.00 uur kindermarkt in het centrum

13.00-13.30 uur fietstocht door de streek voor jong en oud

13.30-17.00 uur rad van avontuur

henritte tulp

Ontmoeting met advocaten

Op 25 maart ontvingen wij de heer T.J.J.M. Wijngaard (Theo) en mevrouw R. (Ruby) Boesjes

van Advocaten kantoor Boesjes & Wijngaard uit Haarlem.

Ook waren aanwezig Ester van Eijk en Thouraia Agrandi die hielp als tolk.

Ester heeft in 2008 en 2009 onderzoek gedaan in Syrië (Damascus) en heeft een boek geschreven (in het Engels)  ‘Family Law in Syria’, uitgegeven in 2016 door  I.B. Tauris, Londen.

Er was gelegenheid om vragen te stellen over algemene- of privézaken.

Het bleek dat de meeste vragen gingen over privézaken. Deze zullen daarom niet hier behandeld worden.

Een paar algemene zaken die in de discussies naar voren kwamen worden hier genoemd.

 • Als iemand in Nederland gescheiden is, wordt dit Nederlandse vonnis dan ook in Syrië erkend?
  Antwoord: Dit verschilt per land of het vonnis erkend wordt of niet. In Nederland kan men ook scheiden als de partner het er niet mee eens is, of onvindbaar is. De advocaat moet dan onder meer een advertentie in de krant plaatsen om aan te tonen dat er moeite is gedaan om beide partijen te horen.
 • Gezinshereniging op basis van het nareizen van gezinsleden moet binnen de periode van 3 maanden aangevraagd worden. De regels hiervoor zijn soepeler dan voor de ‘gewone’ gezinsgherenigingsprocedure, die bijvoorbeeld geldt na die drie maanden of voor niet-asielzoekers.. Gezinshereniging kan altijd alleen als je al een gezin hebt als je naar Nederland komt en er blijft iemand achter. Dit gaat bijna altijd goed. Als je binnen 3 maanden hebt aangevraagd kan het wel 6 maanden duren voordat de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) reageert. Als het TE lang duurt kan een advocaat de IND ‘in gebreke stellen’ en vraagt dan een dwangsom om binnen 2 weken te reageren. Meestal wordt snel daarna een beslissing genomen.
 • Gezinsvorming is een ander begrip. Dan ben je nog niet getrouwd of verloofd maar wil je een partner naar Nederland brengen. Je hebt wel een verblijfsvergunning. De eisen hiervoor zijn streng:
 1. Je moet in bezit zijn van een (huur) huis dat groot genoeg is
 2. Je moet aantonen dat je genoeg inkomsten hebt uit werk (minstens EUR1.500 netto)
 3. De andere perso(o)n(en) moet(en) het inburgeringstoets afleggen.

Soms worden er voor Syriërs voor sommige vereisten uitzonderingen gemaakt vanwege de oorlog situatie.

 • De termijn voor een asielaanvraag is langer, IND zegt 6 maanden, maar soms duurt het langer. Indien de aanvrager de kosten niet kan betalen en leeft van een uitkering, dan kan hij een vergoeding van de kosten aanvragen via de gemeente (bijzondere bijstand). Dit geldt ook voor de eigen bijdrage aan een advocaat voor de gefinancierde rechtsbijstand (advocaatkosten) en griffierechten. De kosten van aktes e.d. moeten wel zelf betaald worden.
 • Een HASA is een herhaalde asielaanvraag. Informatie hierover is te vinden op de website van de IND, (www.ind.nl.)
 • Dublinverordening: (wellicht overbodig voor de meesten)

De Europese landen hebben afgesproken in welke gevallen een land verantwoordelijk is voor de behandeling van asielaanvragen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Dublinverordening die deel uitmaakt van het streven te komen tot een Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS). In het algemeen geldt de regel dat het eerste land in Europa waar de asielzoeker aankomt of doorreist, (waar een vingerafdruk is afgenomen) verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

Stel, een asielzoeker vraagt in Nederland asiel aan, maar later blijkt dat hij via Italië Europa is binnengekomen. Dan zal Nederland hem naar Italië terugsturen: dat land is verantwoordelijk voor zijn asielprocedure.

Voor verdere informatie kun je heel veel vinden op de website van de UNHCR (www.unhcr.org/nl/.) Deze is in meerdere talen te lezen en geeft antwoord op vele vragen.

Visitekaartjes werden uitgedeeld aan de personen die behoefte hadden aan verdere ondersteuning van het advocaten duo.

 

 

Stichting Syrische Vrouwen nominatis voor Soroptimist-Vakvrouwenprijs

Uitreiking op 5 maart 2017 van de 3e Soroptimist Vakvrouwenprijs

De Stichting Syrische Vrouwen in Nederland was door de Stichting Vrouwennetwerk Leiden genomineerd voor de Soroptimist Vakvrouwenprijs 2017.

Soroptimist is een wereldwijde service- en belangenorganisatie van en voor vrouwen die zich inzet voor de rechten van vrouwen en kinderen.

In Nederland zijn er 100 clubs waarvan 2 in Leiden.

Soroptimisten zijn zusters (sorores) die het beste (optimum) nastreven.

De Soroptimist vakvrouwenprijs wordt eens in de 5 jaar uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van EUR1000,00 en een keramisch beeldje.

Het publiek kon ook een stem uitbrengen voor het toekennen van de publieksprijs.

De vorige winnaar vertelde dat de prijs haar geholpen heeft om “de wind onder de vleugels” te zijn voor vrouwen en kinderen die wat extra hulp nodig hebben.

Voor deze prijs waren er drie kandidaten

1) Araa Al Jaramani,               voor Stichting Syrische Vrouwen in Nederland

2) Harriette Verwey,                cardioloog LUMC

3) Liza Soffner,                         voor de Stichting Sportenderwijs

Araa en Maartje presenteerden een film over het werk van SVNL. Een 5 stappen plan werd uitgelegd vanaf de verwoesting van de oorlog in Syrië naar opbouw in Nederland.

De Stichting organiseert gezamenlijke bijeenkomsten met Syrische en Nederlandse vrouwen om Nederlands te leren, met elkaar te praten en zo vriendinnen te worden.

Verder worden deskundigen uitgenodigd op diverse gebieden om hun kennis te delen.

Er wordt informatie gegeven over Nederlandse tradities en feesten.

Vooral het gedeelte waarin enkele kinderen van de Jasmijn school voor Arabische les zelf vertelden hoe belangrijk het voor hen is om de kennis van de Arabische taal niet te verliezen, was ontroerend en hartverwarmend.  

Harriette houdt zich vooral bezig met hart- en vaatziekten bij vrouwen. Zij waarschuwde de vrouwen om goed voor zichzelf te zorgen want hart- en vaatziekten kunnen ons allemaal treffen. Het is nog onvoldoende bekend dat relatief jonge vrouwen ook hartproblemen kunnen ontwikkelen. Vooral vrouwen die ernstige zwangerschapscomplicaties hebben gehad vormen een risico. Zij benadrukte een gezond eet- en leefpatroon en regelmatige controles op bloedsuiker, cholesterol en bloeddruk.

Liza’s presentatie begon met een korte fitness workout.

De stichting begeleidt met haar dienstverlening mensen in de wijk met laagdrempelige sport- en leefstijlprogramma’s. Zij bevordert talentontwikkeling en het vertrouwen in eigen kracht.

De mensen in de doelgroep van Sportenderwijs kenmerken zich door:

   Lage sociaal economische status (Lage SES)

   Anderstalig

   Laaggeletterd

   Isolement/beperkt sociaal netwerk

Na de drie presentaties was er een moment om “even op adem te komen”

met Marian van Breukelen.

Dit werd gevolgd door een aantal dialogen in kleine groepen gehouden door 12 vrouwen van “Kiezen voor werk 2.0” op weg naar een echte baan. Dit project is onderdeel van de Stichting Vrouwennetwerk Leiden.

Voor het volgende onderdeel ‘stem bewust’ gingen vier vrouwen uit de Leidse gemeenteraad (VVD, PVDA, D66 en Groen Links) met elkaar in debat over twee stellingen:

a)    Participatiemaatschappij vraagt om vrijwillige inzet, dit verdringt betaalde banen

b)    Vrijwilligerswerk is geen alternatief voor een gezond financieel leven, het wordt niet gewaardeerd en leidt niet tot een betaalde baan.

Hierna volgde een korte pauze.

De uitreiking van de 3e Soroptimist Vakvrouwenprijs vond plaats in een andere ruimte.

Na het zingen van een lied door een groep kleurig geklede dames uit Suriname werden de drie genomineerden voorgesteld.

Met tromgeroffel werd de winnaar Liza Soffner van de Stichting Sportenderwijs als uiteindelijke winnaar bekendgemaakt. Zij ontving ook de publieksprijs. Er was grote blijdschap in het ‘kamp’ van Sportenderwijs.

Helaas kreeg SVNL geen prijs maar de nominatie is al een enorme eer en een grote stap op de weg naar meer bekendheid van de Stichting in onze omgeving.  

Na een feestelijke toast met finger food keerde ieder huiswaarts.

vakvrouwenprijsEen artikel komt in Stadskrant van Leiden