Stichting Syrische Vrouwen nominatis voor Soroptimist-Vakvrouwenprijs

Uitreiking op 5 maart 2017 van de 3e Soroptimist Vakvrouwenprijs

De Stichting Syrische Vrouwen in Nederland was door de Stichting Vrouwennetwerk Leiden genomineerd voor de Soroptimist Vakvrouwenprijs 2017.

Soroptimist is een wereldwijde service- en belangenorganisatie van en voor vrouwen die zich inzet voor de rechten van vrouwen en kinderen.

In Nederland zijn er 100 clubs waarvan 2 in Leiden.

Soroptimisten zijn zusters (sorores) die het beste (optimum) nastreven.

De Soroptimist vakvrouwenprijs wordt eens in de 5 jaar uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van EUR1000,00 en een keramisch beeldje.

Het publiek kon ook een stem uitbrengen voor het toekennen van de publieksprijs.

De vorige winnaar vertelde dat de prijs haar geholpen heeft om “de wind onder de vleugels” te zijn voor vrouwen en kinderen die wat extra hulp nodig hebben.

Voor deze prijs waren er drie kandidaten

1) Araa Al Jaramani,               voor Stichting Syrische Vrouwen in Nederland

2) Harriette Verwey,                cardioloog LUMC

3) Liza Soffner,                         voor de Stichting Sportenderwijs

Araa en Maartje presenteerden een film over het werk van SVNL. Een 5 stappen plan werd uitgelegd vanaf de verwoesting van de oorlog in Syrië naar opbouw in Nederland.

De Stichting organiseert gezamenlijke bijeenkomsten met Syrische en Nederlandse vrouwen om Nederlands te leren, met elkaar te praten en zo vriendinnen te worden.

Verder worden deskundigen uitgenodigd op diverse gebieden om hun kennis te delen.

Er wordt informatie gegeven over Nederlandse tradities en feesten.

Vooral het gedeelte waarin enkele kinderen van de Jasmijn school voor Arabische les zelf vertelden hoe belangrijk het voor hen is om de kennis van de Arabische taal niet te verliezen, was ontroerend en hartverwarmend.  

Harriette houdt zich vooral bezig met hart- en vaatziekten bij vrouwen. Zij waarschuwde de vrouwen om goed voor zichzelf te zorgen want hart- en vaatziekten kunnen ons allemaal treffen. Het is nog onvoldoende bekend dat relatief jonge vrouwen ook hartproblemen kunnen ontwikkelen. Vooral vrouwen die ernstige zwangerschapscomplicaties hebben gehad vormen een risico. Zij benadrukte een gezond eet- en leefpatroon en regelmatige controles op bloedsuiker, cholesterol en bloeddruk.

Liza’s presentatie begon met een korte fitness workout.

De stichting begeleidt met haar dienstverlening mensen in de wijk met laagdrempelige sport- en leefstijlprogramma’s. Zij bevordert talentontwikkeling en het vertrouwen in eigen kracht.

De mensen in de doelgroep van Sportenderwijs kenmerken zich door:

   Lage sociaal economische status (Lage SES)

   Anderstalig

   Laaggeletterd

   Isolement/beperkt sociaal netwerk

Na de drie presentaties was er een moment om “even op adem te komen”

met Marian van Breukelen.

Dit werd gevolgd door een aantal dialogen in kleine groepen gehouden door 12 vrouwen van “Kiezen voor werk 2.0” op weg naar een echte baan. Dit project is onderdeel van de Stichting Vrouwennetwerk Leiden.

Voor het volgende onderdeel ‘stem bewust’ gingen vier vrouwen uit de Leidse gemeenteraad (VVD, PVDA, D66 en Groen Links) met elkaar in debat over twee stellingen:

a)    Participatiemaatschappij vraagt om vrijwillige inzet, dit verdringt betaalde banen

b)    Vrijwilligerswerk is geen alternatief voor een gezond financieel leven, het wordt niet gewaardeerd en leidt niet tot een betaalde baan.

Hierna volgde een korte pauze.

De uitreiking van de 3e Soroptimist Vakvrouwenprijs vond plaats in een andere ruimte.

Na het zingen van een lied door een groep kleurig geklede dames uit Suriname werden de drie genomineerden voorgesteld.

Met tromgeroffel werd de winnaar Liza Soffner van de Stichting Sportenderwijs als uiteindelijke winnaar bekendgemaakt. Zij ontving ook de publieksprijs. Er was grote blijdschap in het ‘kamp’ van Sportenderwijs.

Helaas kreeg SVNL geen prijs maar de nominatie is al een enorme eer en een grote stap op de weg naar meer bekendheid van de Stichting in onze omgeving.  

Na een feestelijke toast met finger food keerde ieder huiswaarts.

vakvrouwenprijsEen artikel komt in Stadskrant van Leiden

 

 

Bezoek wijkagent Dirk

 

Araa heette Dirk van harte welkom. Dirk is al 40 jaar wijkagent in Teylingen, en in Sassenheim is hij bij veel mensen geliefd en bekend. 

Wij spraken over de rol van de politie en dat men voor de politie in Nederland niet bang hoeft te zijn zoals in Syrië.

Dirk kwam in vol ornaat en liet ons zien welke attributen hij elke dag bij zich draagt.

·         Een kogelvrij vest. Het enorm zware vest werd door iedereen vastgehouden en bekeken.

·         Een schietklaar vuurwapen dat Dirk gelukkig nog nooit gebruikt heeft. Dit mochten wij alleen vanaf veilige afstand zien.

·         Een portofoon met bijbehorend oortje welke in directe verbinding staat met de meldkamer.

·         Handboeien

·         Pepper spray (gemalen peper in water). Dit ‘wapen’ wordt regelmatig gebruikt.

·         Een wapenstok met deze stok mag alleen op armen of benen worden geslagen, nooit op het hoofd. 

In Nederland is alles wat een politieman wel en niet mag doen in de wet vastgelegd. Zo mag Dirk bijvoorbeeld alleen een vuurwapen gebruiken als de tegenstander zijn wapen trekt. Volgens Dirk is zijn belangrijkste wapen ‘kletsen’. Hiermee bedoelt hij dat hij de tegenstander met woorden tot andere gedachten probeert te brengen.

Een politieagent traint een aantal keren per jaar.  

Een overtreding is een strafbaar feit, en er zijn lichte en zware overtredingen. Fietsen zonder verlichting is een lichte overtreding, iemand doden is een zware overtreding met daartussen talloze variaties.

Voor het fietsen zonder verlichting kun je een bekeuring krijgen, maar vaker krijg je een waarschuwing, of de fietser moet afstappen en verder lopen. De boete hiervoor is altijd EUR50,00 plus EUR6,00 administratiekosten.

Het verschil met de politie in Syrië is dat in Nederland alles in de wet is vastgelegd.

Als iemand verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit mag de politie deze persoon naar het bureau nemen voor verhoor waar het door anderen wordt getest in bijzijn van een advocaat. De politie maakt een dossier dat naar Justitie gaat. De officier van justitie gaat ermee naar de rechter. De rechter is altijd degene die bepaalt of iemand schuldig is of niet. Zomaar opsluiten gebeurt niet en de spelregels moeten gehandhaafd blijven. 

Een ‘kinderpolitie’ bestaat niet. Wel kan de politie (en ook iedereen die een vermoeden heeft van huiselijk geweld) zorgen melden bij ‘Veilig Thuis’. Een kind uit huis plaatsen gebeurt alleen in uiterste gevallen en dit wordt onderzocht door de Raad van de Kinderbescherming die de informatie aan de rechter doorgeeft. De rechter heeft altijd de uiteindelijke beslissing.

Als een kind een strafbaar feit heeft gepleegd kan het voor enige tijd worden opgenomen in een jeugdgevangenis waar kinderen tot 18 jaar worden opgevangen.  

Er werd een vraag gesteld over ‘burenoverlast’. In de wet is vastgelegd dat je mag elkaar geen overlast veroorzaken, maar dit blijft een lastige discussie. Het advies van Dirk was, “hou gewoon rekening met elkaar en probeer er samen uit te komen”. Soms komt de wijkagent er aan te pas om te bemiddelen tussen beide partijen. 

Een andere  vraag was als je de auto niet meer kunt betalen, wat doe je dan. Het antwoord van Dirk was “de verzekering en wegenbelasting kun je stopzetten, maar dan mag er niet met de auto worden gereden en de auto mag niet op de weg geparkeerd staan”. Dirk noemde de website www.RDW.nl (RijksDienst voor het Wegverkeer). 

De volgende vraag ging over een visvergunning. De regels zijn dat personen tot 14 jaar vrij mogen vissen zonder vergunning met maximaal twee vishengels.

Boven de 14 jaar is een visvergunning nodig (geldig voor 1 jaar en te halen bij het postkantoor) en zelfs dan mag je niet in alle sloten vissen. Soms is er toestemming van de eigenaar van de sloot voor nodig. Dirk raadde aan om je aan te sluiten bij een visvereniging, dan weet je automatisch waar je wel en niet mag vissen.

 

Iemand was bezorgd dat de verblijfspas of identiteitskaart voorzien zou zijn van een microchip. Dirk verzekerde ons dat dit absoluut niet waar is. In Nederland gelden strenge regels met betrekking tot privacy. Natuurlijk kan men via OV-chipkaart of bankpas zien waar een persoon geweest is, en dit wordt inderdaad wel door de politie gebruikt om iemand op te sporen.

 

Om een opleiding bij de politie te volgen moet je de Nederlandse nationaliteit bezitten (ook als 2e nationaliteit). Je moet minstens 18 jaar zijn en een VMBO opleiding Gemengde Leerweg (GL) of Theoretische Leerweg (TL). De opleiding duurt 4 jaar met periodes van leren en praktijk.

 

Na deze leerzame uiteenzetting bleek wel dat er nog vele vragen zijn en Dirk was bereid om een keer terug te komen. Misschien kunnen dan de vragen vooraf op papier gezet worden.

 

Araa dankte Dirk hartelijk voor zijn bezoek en duidelijke uitleg en daarna keerde ieder huiswaarts.

 

Leer-je-Landgenoten-Kennen

 

Het project “Leer-je-Landgenoten-Kennen” probeert mensen met verschillende culturele achtergronden meer met elkaar in contact te brengen. In dat verband heeft het project een website (www.leerjelandgenotenkennen.nl) waarop mensen kunnen aangeven als zij geïnteresseerd zijn in een ontmoeting met andere mensen. Tevens kunnen zij aangeven wie zij graag zouden ontmoeten.

Drie Nederlandse jonge vrouwen (30 jaar) Stasja, Azarakhsh en Stephanie hebben aangegeven graag een keer te willen eten met enkele Syrische vrouwen. Vandaar dat de projectleider Jan Piet van Berkel contact heeft gezocht met de voorzitter van de Stichting Syrische Vrouwen voor Nederland, Araa al Jaramani om paar Syrische vrouwen uit de stichting SVNL uit te nodigen voor een etentje en cultureel contact.

De ontmoeting was in restaurant “Resto Van Harte”. De vier Syrische vrouwen waren Malak, Razan, Raghad en Haya. Alle vrouwen zaten samen en introduceerden zichzelf. De Syrische vrouwen probeerden Nederlands te praten, een beetje met handen en voeten. Het was een goede kans voor hen om de Hollandse sfeer te proeven.  Het hoofdgerecht was “stamppot”. De “stamppot” was het startpunt voor onze herinneringen aan het Syrische eten. De Nederlandse vrouwen waren enthousiast om alle lekkere soorten eten te proeven en we beloofden hen dat wij een Syrisch etentje met en voor hen gaan plannen. 

ze hadden een paar dierbare dingen meegebracht die ons verbinden met onze herinneringen aan Syrië, en om over onze dromen, ideeën en cultuur te praten.

Een Sponsbad was van Malak, die een vriendin van Malak aan haar gaf. Dat was vóór de arrestatie van die vriendin. Malak bewaart het Sponsbad als een souvenier.

Razan bracht Syrisch geld mee. Dat geld heeft ze in Syrië gespaard toen ze dacht dat ze naar de universiteit zou gaan om een studie af te maken, maar de oorlog was snel gekomen en ze vluchtte zonder te studeren.

Ghaar zeep is het onderwerp van Raghad. Ze heeft een lange geschiedenis met dit soort zeep. Zij komt uit Aleppo en Ghaar zeep maken is een erfelijk beroep in haar familie.

Haya heeft een armband uit Syrië meegebracht.  Ze kocht hem toen ze 13 jaar was, en heeft hem bewaard want ze heeft een paar herinneringen verbonden aan deze armband. hun tranen vielen van alle ogen op de tafel, maar de ontmoeting  was niet alleen verdrietig, ze hebben veel gelachen en genoten.

Bezoek van Carnavalsvereniging De Saksen

Hieronder de verslag van de laatste bijeenkomst in onze stichting met de nieuwkomers van de Syrische vrouwen, het was een bezoek van Carnavalsvereniging De Saksen

Op 11 februari was het zover, wij werden vereerd met een bezoek van Prins Johannes en Prinses Karin van carnavalsvereniging De Saksen. Zij brachten ook Page Anja en Jeugdprins Gerard mee. Daniëlle Duivenvoorden (bestuurslid) vertelde ons over de betekenis en oorsprong van Carnaval.
Het woord komt waarschijnlijk uit het Latijns ‘carne vale’ wat betekent ‘vaarwel aan het vlees’.
Carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Er wordt het begin van de vasten mee gevierd. Dit is een periode van 40 dagen vóór Pasen en begint op Aswoensdag. Dit jaar wordt carnaval gevierd van 26 – 28 februari. Omdat het zuiden van Nederland overwegend katholiek is, wordt hier carnaval het meest gevierd. Tegenwoordig wordt de vastenperiode lang niet meer zo streng gevierd als vroeger.

De prins, prinses, jeugdprins en page zagen er prachtig uit. De prinsen droegen een ‘steek’ (muts) met een fazantenveer, en een kleurige cape. De dames hadden mooie lange jurken aan en de prinses droeg een diadeem. De prinsen hielden allebei een scepter in de hand. Deze mag door niemand anders worden aangeraakt. Bovenop de scepter staat een afbeelding van een Saks (bevolkingsgroep uit de Romeinse tijd). Daaronder is een asbak te zien. Daniëlle legde uit dat inwoners van Sassenheim ook wel ‘asbakken’ worden genoemd. Dit gaat terug naar de tijd dat de ‘aspotter’ vroeger langs de huizen ging om as te verzamelen. Van deze as werd dan weer zeep gemaakt.
Onder de asbak rinkelen er talloze belletjes om ‘de boze geesten te verjagen’.

Er staan gedurende de carnavalsperiode vele activiteiten op het programma zoals:

 • een verlichte optocht in Noordwijk
 • bloemetjeszondag (19 februari)
 • het overhandigen van de sleutel door burgemeester Carla Breuer
 • kindercarnaval met goochelaars waarna de kinderen op patat worden getrakteerd
 • boerenbruiloft met daarna een boerenkoolmaaltijd
 • optredens van de dansmariekes
 • een seniorenmiddag
 • een pyjamabal

De vereniging is eigenlijk het hele jaar actief met organiseren van programma’s en activiteiten voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking.

Aan het eind van de carnavalsperiode wordt de ‘grootste asbak’ gekozen. Dit is een eretitel, toegekend (met oorkonde en cheque) aan een persoon of personen die zich hebben ingezet als vrijwilliger voor de samenleving.

Araa ontving van Prins Johannes twee herinneringsmedailles als blijk van waardering voor de gelegenheid om het carnaval bij ons bekend te maken.

Na een foto voor de lokale krant,een kopje koffie of thee namen we afscheid met de gebruikelijke carnavalsgroet:
‘Alaaf, Alaaf, Alaaf’ (vingertoppen van de rechterhand naar de linkerslaap).

Deze groet zou afkomstig zijn van een oud Keuls dialect: ‘all af’ dit betekent ‘alles weg’
(Alle overbodige spijs en drank moest weg).
Na deze speciale groet keerden wij huiswaarts, een leerzame middag!

2016 VERSLAG

Syrische Vrouwen In Nederland (SVNL)

SVNL is een non-profit stichting voor Syrische vrouwen gevestigd in Nederland. Het doel van de stichting is om alle hindernissen te verwijderen waarmee Syrische vrouwen te maken krijgen en om hen te helpen te integreren in de Nederlands samenleving. Dit wordt gerealiseerd door meer over elkaars achtergrond te leren en door het delen van elkaars doelen en dromen. Het resultaat hiervan is een prachtige gemengde samenleving.

Waarom Syrische vrouwen? Omdat de Syrische vrouw een grote invloed uitoefent op haar kinderen en haar gezin.

“Kennis en informatie zijn nodig voor Syrische vrouwen om te integreren in de Nederlandse samenleving”

Doelstelling van “Syrische Vrouwen in Nederland”

 1. Sociaal doel: Ervoor te zorgen dat de vrouw zich gemakkelijk en thuis voelt door meer kennis over de Nederlandse samenleving.
 2. Cognitief cultureel doel: Syrische vrouwen wonen nu op een Nederlandse grond maar met hun Syrische culturele achtergrond, dus onze stichting gaat hun culturele velden mengen met de Nederlandse culturele velden.
 3. Politiek doel: Door Syrische vrouwen de huidige politieke woordenschat te leren. Wij kunnen niet negeren dat politiek een belangrijke rol speelt in het democratische systeem.
 4. Religieus: het begrijpen van de diversiteit en humaniteit van alle godsdiensten en deze te allen tijde te respecteren.
 5. Economisch doel: Syrische vrouwen zijn zeer goed in staat te werken en hebben het recht om de kost te verdienen. Economie is empowerment. Op deze manier voelt de Syrische vrouw dat zij onderdeel is van de Nederlands samenleving en dat zij kan helpen deze te delen, op te bouwen en te verbeteren.

Hoe willen wij deze doelstellingen bereiken?

De Stichting is opgericht in maart 2016. Het werk is onderverdeeld in twee gebieden, een om de Syrische vrouw te bemoedigen en om haar kennis te vergroten om het leven in Nederland makkelijker te maken. Het tweede gebied betreft de Syrische kinderen die voor enorme uitdagingen staan om zich aan te passen aan een nieuwe cultuur, school, vriendenkring enz.

Syrische vrouwen gebied

Wekelijkse ontmoetingen voor de vrouwen:

WelZijn Teylingen ondersteunt de Stichting door een ruimte beschikbaar te stellen om de wekelijkse vergaderingen te houden. Hiervoor wordt de “Buurtkamer” van WelZijn Teylingen gebruikt, elke zaterdag van 14h00 tot 17h00.

De vergadering is gesplitst in twee onderdelen. Gedurende het eerste onderdeel helpt een aantal Nederlandse vrijwilligers ons met ‘lessen’ en het oefenen van de Nederlandse taal.

Het tweede gedeelte wordt gebruikt voor informatie over onderwerpen die betrekking hebben op het Nederlandse systeem. Sociale, politieke, economische, culturele of religieuze onderwerpen worden behandeld. Voor elke lezing nodigen wij een deskundige spreker uit met expertise in een bepaald onderwerp.

De Syrische vrouwen volgen deze lessen met grote belangstelling.

Syrische kinderen gebied:

 1. Jasmijn school voor Arabische lessen:
  Een belangrijk element voor een familie om zich thuis te voelen in Nederland is de communicatie tussen families en hun kinderen. Veel ouders zijn bezorgd dat hun kinderen het spreken van de Arabische taal verleren. Dit zou zich kunnen uiten in een negatief effect op de verhouding tussen ouders en kinderen en ook de verhouding van de kinderen ten opzichte van de cultuur van hun ouders. Daarbij komt, als de oorlog in Syrië afgelopen is, willen vele mensen weer terug naar hun vaderland en het is belangrijk dat de kinderen dan Arabisch kunnen spreken, lezen en schrijven, zodat ze zich snel thuis kunnen voelen in Syrië.Om dit te bereiken geven we Arabische les aan kinderen elke zaterdag van 14h00 tot 17h00.

  Kinderen tussen de 6 en 13 jaar zijn welkom. Na een eerste test worden de kinderen verdeeld in klassen met vier verschillende taal niveaus. De lessen duren 2,5 uur met een 30 minuten pauze. We hebben een beheerder, 4 leerkrachten en 1 assistent om de kinderen in de gaten te houden gedurende de pauze.

 2. Het project ‘Happy Painter’:
  De Syrische kinderen komen uit een door oorlog verscheurd land. Zij hebben een grote behoefte aan rust en veiligheid. Door samen te werken met de ‘Foundation Art Child’ en het project ‘Happy Painter’ wordt aan deze behoeftes aandacht besteed. Kunstenares Margreth Molenmeester gebruikt een speciale methode om kinderen met kleuren te laten werken. Op deze manier wordt een vrijheid van denken en expressie gecreëerd. Zo wordt hun denkbeeld van de oorlog omgezet in prachtige levendige kleuren.

Wat deden we in 2016?

In het afgelopen jaar hadden we vele acties, veel werk en zeer plezierige tijden.

 1. Open Dag: We hielden een OPEN DAG voor onze Stichting SVNL om onszelf bekendheid te geven. Wij nodigden vertegenwoordigers van de gemeente Teylingen uit om dit met ons te delen.
 2. Wij gingen een overeenkomst aan met een groep Nederlandse vrouwen vrijwilligers en hebben een methode opgezet van regelmatige lessen voor de vrouwen om hen te helpen de Nederlandse taal te beheersen
 3. Wij gingen een overeenkomst aan met de bibliotheek van Sassenheim om 1 x per maand een leeskring te houden
 4. Wij hebben meerdere sessies georganiseerd met specialisten op variërende gebieden zoals:
  • Les over de Nederlandse vrouwenemancipatie (Dolla Mina) en de invloed daarvan op vrouwen in het bijzonder.
  • Les over de verschillende school- en opleidingssystemen in Nederland.
  • Les over familierecht in Nederland, (problemen met betrekking tot gezinshereniging, huwelijk and scheiding).
  • Les over familierecht in Syrië en welke oplossingen we verwachten en tips hoe de onjuiste wetsartikels in the Syrische Gezinswet opgelost zouden kunnen worden.
  • Les over energiebesparing en het optimale gebruik van energiebronnen.
  • Les over de taken van Vluchtelingenwerk in Nederland en wat zij kunnen betekenen voor vluchtelingen over het algemeen en specifiek voor Syrische vrouwen.
 5. Project ‘Activatie, Participatie en Werk’; Het doel is de Syrische vrouwen te begeleiden om bekwaam en kunding te worden op het gebied van rehabilitatie van human resources. Verschillende trainers geven lezingen en vertellen de dames hoe ze hun potentieel kunnen ontwikkelen en helpen hen met het schrijven van een CV, motivatie brief en hoe kunnen voor een baan solliciteren.
 6. Om deze project beter te maken, hebben we onze project met de Project Arbeidsparticipatie bij Vluchtelingenwerk Teylingen aangesloten, de bedoeling is dat twee vrouwen van onze project klaar zijn om een deel te maken uit de Werk markt, dat doen ze door het deelproject ‘Work coach’ van het hoofdproject Arbeidsparticipatie te gebruiken.
 7. Deelname aan een tentoonstelling (Kerstmarkt) in Sassenheim: Het was een mooie ervaring voor de Syrische vrouwen om zij aan zij te staan met de Nederlandse vrouwen.
 8. Wij brachten een bezoek aan museum ‘ De Zwarte Tulp’. Dit was een wetenschappelijk bezoek om meer te leren over de economische kant van Nederland.

Wij zijn trots op wat wij tot nu toe hebben bereikt en we vertrouwen erop dat we nog veel meer gaan bereiken.

We hopen dat u het leuk vond om over ons te lezen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via onze officiële website of per e-mail.

www.ssvnl.nl
Facebook: Syrische Vrouwen
Email: syrischevrouwen@gmail.com

Expostie en Markt

dsc_0095dsc_0137op de afgelopen10 & 11 december heeft stichting Syrische vrouwen in Nederland haar markt mede de Kerstmarkt van Gemeente Teylingen, en het was erg leuk, na een Mand werken voor de voorbereiden kwam alles in heel mooi sfeer, sfeer van menging van twee cultuur Syrisch en Nederlands.. hier onder herreneren wij de leuk momenten bij fotos en videos

dsc_0043dsc_0044dsc_0045dsc_0035dsc_0037dsc_0034dsc_0022dsc_0036dsc_0019dsc_0014dsc_0016dsc_0001dsc_0004dsc_0255fotosyrian-foodhand-madesevonirs

SUPPORT SYRIAN CHILDREN WITH COLORS

> In May 2016 Art Child Foundation started the project “Happy Painter” in collaboration with Foundation Syrian Women in the Netherlands. Through these painting workshops they offer Syrian refugee children the possibility to transform their fears and emotional trauma’s into self confidence. The workshops consist of three stages in which thinking makes place for feeling, whereafter it is possible for the child to become more whole and at peace with the situation. This is of the utmost importance for those whom have lost everything that was dear to them. Rabobank Bollenstreek en Akzo Nobel are financially contributing to make this project work. Unfortunately their financial contribution is not nearly enough to enable us to help all those children who need it so badly. To make it possible for all these children to take part in this project, we desperately need your financial support. Any gift will be more than welcome and we thank you from the bottom of our hearts.

For more information:

Mrs Araa al Jaramani / Founder en President
a r t c h i l d Foundation www.archild.nl
Mrs Margareth Meulmeester / Founder and President
IMG-20160127-WA004320160517-_DSC2937

Expositie en Markt

Stichting Syrische Vrouwen in Nederland SVNL nodigt jullie uit voor een expositie en Kerstmarkt in Sassenheim op 10 december en in Voorhout op 11 december.
Beste landgenoten, het is onze kans om jullie te ontmoeten, en te leren kennen.
Wij zorgen voor een lekker Syrische sfeer. zodat jullie ruiken de geur van Damascus, Aleppo, Homs, Hama, Sowaida, Dair Azzor, Edlib, Dará en alle leuke gebieden van Syrië.

WIJ ZIEN U DAAR GRAAG

kerstmarkt-sassenheim

kerstmarkt-voorhout

kvkerstmarkt

De openingsdag van SVNL

Openingsdag 1

Meer dan 100 personen uit de Syrische en de Nederlandse samenleving en WelZijn Teylingen hebben de openingsdag van stichting Syrische Vrouwen in Nederland SVNL gevierd.

Allereerste waren er een paar leuke woorden verteld door:

Margriet Duivenvoorde de sociaal makelaar van Welzijn Teylingen, Dhr. Van Kempen de wethouder van Gemeente  Teylingen, Merrieke van ’t Hul de wijkregisseur in gemeente Teylingen, Dorrit van Dalen historica en werkt bij de Universiteit van Amsterdam.

Toen hadden we voor het eerst de documentarie film van De Nederlandse Vrouwen Initiatief uitgezonden

De juffen van de Arabische cursus hebben hun werk aan de publiek gepresenteerd.

Er was een presentatie over onze samenwerking met Art Child in project Happy Painter.

Toevallig was het openingsdag ook één van de Suikerfeest dagen dus dat hebben we met de mensen gevierd door een oresentatie te houden over Ramadan en het Suikerfeest in Syrië we hebben toen Syrische hapjes en zoetigheden aangeboden zodat mensen het sfeer van het Suikerfeest kunnen verkennen!

Wij werden geholpen door Gemeente Teylingen door de contact met de burgemeester Carla Breuer, Dhr. Aron van Kempen, mevrouw Reny Wietsma, mevrouw Sybrinne de Vries, mevrouw Cathalijn van Langevelde en mevrouw Merieke van ’t Hul.

Ook door WelZijn teylingen werden we geholpen door de contact met mevrouw Ria Eijk en Margriet Duivenvoorde.

Namens Stichting SVNL danken wij alle personen, organisaties medewerkers, ambtenaren en iedereen die geholpen heeft. We waarderen hun ondersteuning, hulp en participatie. We hopen een betere, prettige en nuttige samenleving op te kunnen bouwen.

De Presentaties, Foto’s etc.:

Suikerfeest P.P

Presentatie van kinderen in groep 5

Arabisch en ik

https://www.youtube.com/watch?v=RpKP11zyOCA

https://www.youtube.com/watch?v=CELwiQNl5EU

openingsdag 7

Openingsdag 16Openingsdag 13