Bijeenkomsten

Wij Organiseren bijeenkomsten voor Syrische vrouwen met (thee/koffie) in de Buurtkamer in Sassenheim.
Deze Bijeenkomsten geven een nieuwe info over de leven hier in Nederland, en discussieren alle eventuele moeilijkheden of de obstakels die de Syrische vrouw in nederland is geconfronteerd , en welke oplossen is er?
Meestal, is er een gast; spreekster.
Elke ontmoeting gaat over een onderwerp.
Het begin van de discussie zal een kort verhaal zijn, voorgedragen van de spreekster in aanwezigheid van de organisatrice van de bijeenkomst. Het verhaal zal uit de realiteit van de Syrische vrouwen in Nederland gegrepen zijn. Als het verhaal uit is, begint een reeks van dialogen, die te maken hebben met de ontwikkeling en de oorzaken van de hoofdgebeurtenis, die is gepasseerd in het verhaal. De organisatrice van de bijeenkomst behandelt dan de belangrijkste logische leidraad die het probleem van het verhaal neerzet en de gebeurtenissen ervan ordent en de meeste deelneemsters aanspreekt. De leidraad zal meestal ontleend zijn aan de Syrische cultuur, voor zover passen in het Nederlandse kader.De bijeenkomst eindigt dan met resultaten, die aansluiten bij de doelen van de organisatie.

Het adres van deze Bijeenkomsten vinden plaats in de Buurtkamer van Sassenheim van WelZijn organisatie:
Jan van Brabantweg 35, Sassenheim.
Eerste en derde zaterdag van elke maand, van 13:30 tot 15:30.

Bijzondere Bijeenkomsten:

Hieronder staan een aantal bijzondere bijeenkomsten van 2018, scroll gerust naar benenden!

Bezoek Advocaten

Op 25 maart ontvingen wij de heer T.J.J.M. Wijngaard (Theo) en mevrouw R. (Ruby) Boesjes
van Advocaten kantoor Boesjes & Wijngaard uit Haarlem.
Ook waren aanwezig Ester van Eijk en Thouraia Agrandi die hielp als tolk.
Ester heeft in 2008 en 2009 onderzoek gedaan in Syrië (Damascus) en heeft een boek geschreven (in het Engels)  ‘Family Law in Syria’, uitgegeven in 2016 door  I.B. Tauris, Londen.
Er was gelegenheid om vragen te stellen over algemene- of privézaken.
Het bleek dat de meeste vragen gingen over privézaken. Deze zullen daarom niet hier behandeld worden.
Een paar algemene zaken die in de discussies naar voren kwamen worden hier genoemd.

 • Als iemand in Nederland gescheiden is, wordt dit Nederlandse vonnis dan ook in Syrië erkend?
  Antwoord: Dit verschilt per land of het vonnis erkend wordt of niet. In Nederland kan men ook scheiden als de partner het er niet mee eens is, of onvindbaar is. De advocaat moet dan onder meer een advertentie in de krant plaatsen om aan te tonen dat er moeite is gedaan om beide partijen te horen.
 • Gezinshereniging op basis van het nareizen van gezinsleden moet binnen de periode van 3 maanden aangevraagd worden. De regels hiervoor zijn soepeler dan voor de ‘gewone’ gezinsgherenigingsprocedure, die bijvoorbeeld geldt na die drie maanden of voor niet-asielzoekers.. Gezinshereniging kan altijd alleen als je al een gezin hebt als je naar Nederland komt en er blijft iemand achter. Dit gaat bijna altijd goed. Als je binnen 3 maanden hebt aangevraagd kan het wel 6 maanden duren voordat de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) reageert. Als het TE lang duurt kan een advocaat de IND ‘in gebreke stellen’ en vraagt dan een dwangsom om binnen 2 weken te reageren. Meestal wordt snel daarna een beslissing genomen.
 • Gezinsvorming is een ander begrip. Dan ben je nog niet getrouwd of verloofd maar wil je een partner naar Nederland brengen. Je hebt wel een verblijfsvergunning. De eisen hiervoor zijn streng:
 1. Je moet in bezit zijn van een (huur) huis dat groot genoeg is
 2. Je moet aantonen dat je genoeg inkomsten hebt uit werk (minstens EUR1.500 netto)
 3. De andere perso(o)n(en) moet(en) het inburgeringstoets afleggen

 

Soms worden er voor Syriërs voor sommige vereisten uitzonderingen gemaakt vanwege de oorlog situatie.

 • De termijn voor een asielaanvraag is langer, IND zegt 6 maanden, maar soms duurt het langer. Indien de aanvrager de kosten niet kan betalen en leeft van een uitkering, dan kan hij een vergoeding van de kosten aanvragen via de gemeente (bijzondere bijstand). Dit geldt ook voor de eigen bijdrage aan een advocaat voor de gefinancierde rechtsbijstand (advocaatkosten) en griffierechten. De kosten van aktes e.d. moeten wel zelf betaald worden.
 • Een HASA is een herhaalde asielaanvraag. Informatie hierover is te vinden op de website van de IND, (www.ind.nl.)
 • Dublinverordening: (wellicht overbodig voor de meesten)

De Europese landen hebben afgesproken in welke gevallen een land verantwoordelijk is voor de behandeling van asielaanvragen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Dublinverordening die deel uitmaakt van het streven te komen tot een Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS). In het algemeen geldt de regel dat het eerste land in Europa waar de asielzoeker aankomt of doorreist, (waar een vingerafdruk is afgenomen) verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

Stel, een asielzoeker vraagt in Nederland asiel aan, maar later blijkt dat hij via Italië Europa is binnengekomen. Dan zal Nederland hem naar Italië terugsturen: dat land is verantwoordelijk voor zijn asielprocedure.

Voor verdere informatie kun je heel veel vinden op de website van de UNHCR (www.unhcr.org/nl/.) Deze is in meerdere talen te lezen en geeft antwoord op vele vragen.

Visitekaartjes werden uitgedeeld aan de personen die behoefte hadden aan verdere ondersteuning van het advocaten duo.

Ontwikkeling van Seksualiteit

Spreekster: Maya Kerstan

22 december 2018

Maya is zelf opgegroeid in Duitsland en ze is als nieuwkomer naar Nederland gekomen in de jaren ’90. Ze heeft natuurkunde gestudeerd en kreeg door persoonlijke ervaringen interesse in therapie, daarna specifiek in lichaamstherapie en uiteindelijk in therapie rondom seksuele ontwikkeling. Ze kijkt hierbij naar de ontwikkeling van het lichaam vanuit de seksuele hormonen, bij mensen van 0 tot 100. Iedereen ontwikkelt zich op seksueel gebied. Ze kijkt naar de problemen die mensen nu hebben. Dit kunnen problemen op het gebied van menstruatie zijn, lichaamsbeeld, geen plezier in seks. Ze kijkt naar wat er in je jeugd is gebeurd waardoor je je nu zo voelt. Wat is hetgeen wat je nu belemmert?

Deze ontwikkeling is in ieder land hetzelfde, maar de cultuur van het ermee omgaan is overal anders. In een nieuwe cultuur hoef je niet alles over te nemen, maar het is goed kennis te hebben van de gewoonten in het nieuwe land. Kies zelf en luister naar je eigen hart.

Het advies van Maya als therapeut over de menstruatiepijn is: wees goed voor je buik. Probeer te luisteren. Ga liefdevol met jezelf om. Waardeer wat je lichaam allemaal doet en heeft gedaan.

Ze Zei: We zijn allemaal uit seksualiteit ontstaan. Onze ouders hebben seks gehad en daar zijn wij uit voortgekomen. De bevruchte eicel heeft zich gedeeld, gedeeld, gedeeld… en zo ontstond ons lichaam. Tot 6 weken is het geslacht van de foetus hetzelfde, er bestaat nog geen mannelijk en geen vrouwelijk geslacht. Het zaad van de vader bepaalt of het kind een jongen of een meisje wordt. Het geslachtshormoon zorgt ervoor dat het geslacht zicht naar binnen (vrouwelijk), of naar buiten (mannelijk) gekeerd is.

Zenuwen spelen een grote rol. Een klein kind kan helemaal opgaan in gevoel, volledig genieten van eten, drinken of het eigen lichaam. Het kind vertrouwt. ‘Alles wat goed voelt, daar groeit ik van’.

Er werkt een biologisch systeem in ons, een kind krijgt bijvoorbeeld de eerste tandjes rond 6 maanden. Ook de hormonen hebben hun eigen tijd. Rond 4 jaar krijgt een kind interesse in het eigen lichaam. Dat gebeurt bij alle kinderen, overal ter wereld. Het is heel belangrijk hoe ouders hiermee omgaan. Er kunnen extremen zijn: alles mag en is goed – heel streng: er mag niets. Hoe ouders reageren heeft effect op het zelfbewustzijn van het kind, Maya stelt voor dat ouders kunnen reageren: ‘Oh wat heb je een mooie vagina / een mooie piemel.’ en ze zei als het wordt afgewezen, dan trekt een kind zich terug. Spieren spannen zich samen, waardoor kinderen sneller vatbaar zullen zijn voor stress en ziekten.

Wat kan een ouder doen? Het voorbeeld van in je blootje lopen, wordt genoemd. Als een kind dat wil, kun je afspraken maken. Het mag bijvoorbeeld wel thuis, maar niet daarbuiten. Het kind moet voelen dat gevoelens er mogen zijn.

Hierover ontstaat binnen de groep een discussie. In de Syrische cultuur loop je ook thuis niet bloot. In Nederland doet ook láng niet iedereen dat. Maya legt uit dat het belangrijk is dat een kind geen schaamte of schuld ten opzichte van het eigen lichaam ontwikkeld. Trots zijn op je eigen lichaam en genieten van je eigen lichaam, begint op 4-jarige leeftijd.

In de puberteit kan het begeleiden van kinderen lastig zijn. Het is in deze tijd wel heel hard nodig. In de puberteit wordt ‘de groep’ belangrijker dan de ouders. Pubers richten zich naar buiten en zetten zich af tegen ouders. Praat met je kinderen over wat ze zien op sociale media, verbied ze niet, dan keren ze zich van je af en willen ze niet verbinden met jou als ouder.

Door onderzoek is vastgesteld dat de hersenen pas klaar zijn met ontwikkelen rond het 25ste jaar. Daardoor kunnen pubers niet (altijd) overzien wat ze doen. Bij vroege seks realiseren ze zich niet dat ze zwanger kunnen worden of een seksueel overdraagbare ziekte kunnen oplopen. Daarom is het belangrijk hier met ze over te praten.

 

Door wetenschappelijk onderzoek is ook vastgesteld dat de ‘vaginale flora’ virussen en bacteriën bestrijdt. Het duurt ongeveer 5 jaar na de eerste menstruatie voordat deze flora zich ontwikkeld heeft. Dan is een meisje lichamelijk ‘klaar’ voor seks. Als je dochter in de puberteit zit is het goed om met haar te praten.

In Nederland mag je vanaf 18 jaar trouwen. 18 jaar is de minimum leeftijd. Er zijn speciale gevallen wanneer een meisje eerder mag trouwen. Dit zijn uitzonderingen. Op je 18e wordt je gezien als volwassen, maar op emotioneel gebied ben je dat nog helemaal niet. In Nederland respecteren we hoe iemand zich seksueel wil uiten, zolang dat met respect gaat.

Door wetenschappelijk onderzoek is ook vastgesteld dat homoseksualiteit al in de baarmoeder ontstaat. Het is niet te veranderen. Het is een bepaalde combinatie in de hersenen waardoor mensen op hetzelfde geslacht vallen. Het is niet aangeleerd, maar aangeboren. Het kan niet geopereerd worden. Je hebt gradaties in homoseksualiteit. Je kan 100% homo of lesbisch zijn, maar ook 50%. Bij 100% is er niets aan te doen, bij 50% is beïnvloeding wel mogelijk.

Maya zei: Mensen die homoseksueel zijn en hierom veroordeeld worden, voelen zich ongelukkig. Daarom vinden we in Nederland dat we hen moeten accepteren.

In de puberteit heeft de zoon zijn vader nodig om zich als man te ontwikkelen. Een meisje heeft haar moeder nodig. Een moeder weet niet hoe het is om een man te zijn. Zij kan wel vertellen hoe het is om een vrouw te zijn en hoe vrouwen zich kunnen voelen.

Vragen:

Tot wanneer kan een vrouw gezonde kinderen voortbrengen? Vanaf 30 jaar worden er minder eicellen rijp. De kans op zwangerschap neemt dan langzaam af.

Wanneer begin je met je dochter te praten over menstruatie? Als zij aangeeft dat ze geïnteresseerd is, als ze vragen begint te stellen. OP elke leeftijd zou dit kunnen. Je past je antwoorden aan aan het niveau van begrip van je kind. Je zou iets algemeens kunnen zeggen als ‘Het is iets bij elke vrouw, soms hebben vrouwen last van buikpijn, maar dat hoeft niet.’ Belangrijk is om een positieve boodschap te geven. Dan stroomt alles beter. Het is ook belangrijk dat moeders hier samen over praten.

De verschillen en overeenkomsten van Huwelijk en Echtscheiding in Syrië en Nederland

Het was een fantastische Bijeenkomst, rijpe belangrijke kennis! Op 4 november 2017 ontvingen wij Esther van Eijk en Reem Alhafaz om ons te vertellen over de verschillen en overeenkomsten van Huwelijk en Echtscheiding in Syrië en Nederland.
 
Esther heeft rechten gestudeerd en woonde korte tijd in Damascus. Zij schreef ook een boek “Family Law in Syria”.
In Nederland:
Sinds 1796 (scheiding van kerk en staat) wordt het huwelijk in Nederland gesloten door de staat, niet door de kerk. Dit betekent dat alleen het burgerlijk huwelijk rechtsgeldig is en dit wordt vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het kerkelijk huwelijk heeft geen juridische waarde. Een religieus huwelijk vóór of zonder burgerlijk huwelijk is strafbaar. De geloofsbedienaar en getuigen zijn ook strafbaar.
In Syrië
Gedurende de Ottomaanse tijd (15126-1918) en de Franse tijd (1921-1946) en sinds 1946 (onafhankelijke republiek) geldt in Syrië het millet-systeem. Een kerkelijk huwelijk of dit nu katholiek, grieks orthodox of protestant is, is in Syrië rechtsgelding. Syrië kent geen burgerlijk huwelijk. Het huwelijk is ook strafbaar als er geen rekening wordt gehouden met de wettelijke voorschriften.
Het is daarom van belang dat een huwelijk dat in Syrië gesloten is, in Nederland bij de rechtbank geregistreerd wordt. Alleen een geloofshuwelijk wordt in Nederland niet erkend.
Het huwelijk in Nederland
Men trouwt met 1 persoon van 18 jaar of ouder. Deze leeftijd is in 2015 ingevoerd naar aanleiding van het toenemende aantal Syrische kindbruiden.
Het huwelijk wordt bij de gemeente gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand in bijzijn van 2 – 4 getuigen.
Het huwelijk in Syrië
Een man mag meer dan 1 vrouw trouwen (maximaal 4)
De sociale status van man en vrouw moet minstens gelijk zijn, of de status van de man hoger.
De vader van de bruid heeft het recht om “nee” te zeggen.
Plichten en rechten in Nederland
De man en vrouw hebben een onderhoudsplicht naar elkaar
Zij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen (vanaf januari 2018 wijzigt dit)
Soms (bij grote uitgaven/aankopen) hebben zij toestemming van elkaar nodig
Zij hebben recht op partnerpensioen
Zij erven automatisch van elkaar
Zij mogen elkaars achternaam gebruiken (hoeft niet).
Plichten en rechten in Syrië
De man heeft een onderhoudsplicht voor de vrouw en kinderen
De vrouw heeft een gehoorzaamheidsplicht
De vrouw moet in het huis van de man wonen
De vrouw houdt haar eigen naam
Huwelijk en kinderen in Nederland
 Bij huwelijk en geregistreerd partnership zijn man en vrouw automatisch ouders van het kind.
Bij een samenlevingscontract heeft alleen de moeder ouderlijk gezag, de vader heeft alleen gezag als hij het kind erkent.
Echtscheiding in Nederland
Als er sprake is van duurzame ontwrichting, zelfs als maar één van de partners een scheiding wil, zal de rechter hierin meegaan.
In Syrië gelden 3 soorten echtscheiding
Verstoting door de man
Wederzijdse overeenkomst
Scheiding door de rechter (bij ziekte, afwezigheid, niet betalen onderhoud, duurzame ontwrichting). Soms speelt hier ook de “schuld” vraag, wat weer te maken heeft met het te betalen bedrag.
Gevolgen echtscheiding in Nederland
Er wordt een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) opgemaakt door een advocaat of mediator
Het gezamenlijk vermogen wordt 50-50 verdeeld
Het alimentatiebedrag (partneralimentatie of kinderalimentatie) wordt vastgesteld volgens de wet of door onderlinge afspraken.
Als er kinderen zijn wordt een ouderschapsplan opgemaakt.
Gevolgen echtscheiding in Syrië
Er geldt een wachtperiode van 3 maanden
Alimentatie wordt gedurende de wachtperiode betaald
Het eventueel resterende deel van de bruidsgave wordt verdeeld
Het gezag en zorgplicht van de kinderen wordt besproken.
Araa bedankte beide dames voor een intensieve en zeer informatieve bijeenkomst.

Gebruik van Social Media door kinderen

Op zaterdag 28 oktober werd het onderwerp sociale media behandeld.

Daarvoor was uitgenodigd mevrouw Manuela Maiguashca, een Britse filmmaker die in Nederland woont en werkt. Haar films behandelen onderwerpen zoals mensenrechten, de gezondheid van vrouwen (moeders) en kinderbescherming. Haar filmwerk is internationaal bekend en wordt gebruikt voor een groot aantal opvoedkundige campagnes.

Manuela heeft veel ervaring met werken met achtergestelde groepen zoals getraumatiseerde kinderen, HIV positieve personen en vluchtelingen. Zij werkt veel met scholen en middelbare scholieren.

Het was een voorrecht dat deze bijzondere mevrouw ons wilde vertellen over het gebruik van social media en internet.

Wij kregen twee “hand-outs”: één over feiten, cijfers en tips voor ouders, en één van Halt over voorlichtingen en ouderbijeenkomsten – regulier onderwijs.

Wij begonnen met het opschrijven van de voor- en nadelen van sociale media.

Als nadeel werd genoemd

1) Kinderen besteden veel tijd aan sociale media

2) Dit kan leiden tot verslaving

3) Vaak zijn er geen grenzen gesteld door de ouders

4) Het is gevaarlijk te chatten met onbekende personen

5) Het is mogelijk dat het kind op “foute” websites komt (pornografie)

6) Het is niet goed voor de gezondheid (ogen, nek, schouders, schade door koptelefoon)

7) Er is weinig onderling contact, er wordt steeds op de telefoon gekeken

8) Kinderen kunnen gepest of buitengesloten worden van een groep op sociale media

9) Het wordt soms door ouders gebruikt als “oppas” (dan is het kind tenminste zoet)

 

Er zijn gelukkig ook voordelen verbonden aan sociale media

1) Het kind kan zijn ouders altijd bereiken en vice versa

2) Het contact met familieleden die ver weg wonen wordt onderhouden

3) Het kind kan de nodige informatie voor schoolprojecten opzoeken

4) Het kan een hulpmiddel zijn om de taal te leren

5) De ouders vinden soms ook steun op internet

6) Het kind leert zelfstandig problemen op te lossen

7) Het kind kan meedoen in de samenleving en meepraten en “chillen” met zijn leeftijdgenoten

8) Het is mogelijk om reclame te maken

Manuela liet aan de hand van een schets zien hoe belangrijk het is om niet altijd als ouder te denken en meteen te veroordelen wat het kind doet of ziet op internet.

Je wilt je kind in zekere zin loslaten in de “speeltuin” zodat het met andere kinderen contact kan maken, maar tegelijkertijd is het raadzaam om je ogen goed open te houden.

Zij vertelde een anekdote uit haar eigen leven, hoe moeilijk het voor haar als kind van buitenlandse ouders (Quechan en Italiaans) in een vreemd land (Verenigd Koninkrijk) is geweest om steeds te moeten wisselen tussen “thuis waarden”  en ” buiten waarden”. Zij ontdekte dat het voor haar belangrijk was steeds meer te neigen naar de “buiten waarden” hoewel zij thuis veel liefde ontving.

Wij kregen een aantal praktische tips over het omgaan met internet en sociale media.

De “wettelijke” leeftijd voor WhatsApp, email account, Facebook enz. is 13 jaar!

Hoewel dit niet echt gehandhaafd wordt staat het wel zo in de wet.

Het is van belang om te blijven communiceren met je kind. Je moet weten wat er op school gebeurt, dan weet je ook meer over sociale media.

Kinderen willen graag met jou delen, maar zij denken dat de ouders niet geïnteresseerd zijn. Kinderen willen zichtbaar zijn, ze willen dat jij ze ziet staan en dat je het belangrijk vindt wat zij doen en denken.

Als laatste noemde Manuela nog dat zij in eigen kring iedere vrijdagavond “YouTube/App-avond” hebben. Dit helpt om de afstand tussen ouders en kind te verkleinen en bevordert saamhorigheid. Vraag het kind naar zijn favoriete YouTube filmpje van die week of vlog. Als je het zelf verschrikkelijk vindt wat het kind laat zien, lever niet meteen commentaar maar bespreek het op een later tijdstip.

Na al deze wijze woorden en raad namen wij afscheid en hopen dat Manuela op een ander tijdstip ons meer kan vertellen.

arArabic