Waarom bieden wij Arabishe lessen?

Op zaterdag 20 mei 2017 is het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met de GGD, de Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Syrische Vrouwen in Nederland SVNL een nieuw project gestart. De vrouwen in onze stichting krijgen een cursus over opvoeding in Nederland en de verschillen en/of overeenkomsten met het land van herkomst (Syrië).

De cursus duurt 10 weken.

De eerste 3 zaterdagen worden de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Syrië behandeld; hoe voedt je op in een nieuw land met een verschillende cultuur.

In de overige 7 bijeenkomsten worden de behoeften en/of problemen van de vrouwen behandeld en nieuwe vaardigheden geleerd. De vrouwen krijgen praktisch advies over relaties – ouders – kinderen. 

De cursus wordt gegeven door Shukria Said. Zij komt oorspronkelijk uit Somalië.

Zij wordt bijgestaan door een tolk mevrouw Jamila Lakjaa, haar land van herkomst is Marokko.

Verschillende ‘opvoedmanieren’ worden uitgelegd.

1)        autoritaire manier (ouders zijn de baas, veel regels, niets wordt uitgelegd).

            Nadeel: het kind heeft minder zelfvertrouwen, kan volgzaam of opstandig worden

            Voordeel: het kind weet wat er van hem verwacht wordt.

2)        toegevende manier (het kind is de baas)

            Nadeel: het kind leert geen grenzen, houdt zelden rekening met anderen

            Voordeel: het lijkt makkelijk, geen conflicten

3)        democratische manier (ouders geven leiding, liefde en steun, overleggen vaak

            en houden rekening met de ontwikkeling van het kind)

            Nadeel: het vergt veel tijd en energie

            Voordeel: het kind heeft zelfvertrouwen, presteert goed, is minder beïnvloedbaar door anderen
Iedere vrouw akan bij zichzelf nagaan hoe zij zelf is opgevoed door haar ouders, en hoe zij haar eigen kinderen opvoedt.
Een kleine greep uit de verschillen:
Ouders die naar Nederland komen vinden het misschien gewoon dat in het land van herkomst het slaan van een kind is toegestaan. In Nederland mag dat niet.
In de Nederlandse cultuur heerst veel vrijheid, vooral na het bereiken van de volwassenheid. In het land van herkomst kan dit heel anders zijn.

De Syrische cultuur is erg gastvrij met grote families samen, in Nederland is dat minder.
Het is belangrijk een balans te vinden tussen de eigen cultuur en de westerse cultuur.
Daarin worden de vrouwen de komende weken ondersteund.

Wij leren de Arabische Taal aan kinderen in de leeftijd van 5-13 jaar.
Het onderwijsdoel voor kinderen van deze leeftijd is niveau A2, volgens de definitie van het Europese
gemeenschappelijke kader voor taalonderwijs, met de nadruk op de vier beginselen van het leren
van elke taal (lezen, schrijven, spreken, luisteren).
Waar de kinderen volgens hun niveaus worden verdeeld in drie groepen (beginner – gemiddeld –
gevorderd) na een intaketest voor elke nieuwe student die naar ons is gevorderd.
Tot op heden heeft de school meer dan 150 kinderen gediend.

Personeel:
Ons team in dit onderwijsproject bestaat uit specialisten op verschillende gebieden van lesgeven,
leren en technologie.
Er is een kader van specialisten die een certificaat van Arabisch literatuur hebben , met een
begeleider van een doctoraat in de Arabische literatuur, naast een ingenieur die toezicht houdt op de
administratieve organisatie van de school.
Een divers team van specialisten om alle aspecten te dekken die nodig zijn om een school
professioneel te beheren, ondanks de vrijwillige basis.

 

curriculum:
Het schoolcurriculum is in feite het Syrische leerplan voor het onderwijzen van de Arabische taal met
veranderingen die passen bij de huidige Europese omgeving waarin het kind woont/wordt geboren.
Wij maken gebruik van verschillende boeken die bij elk niveau past.
Het onderwijsproces van elke student wordt zorgvuldig gevolgd door middel van periodieke tests om
de zwakke punten van de student te identificeren en te bestuderen.

Communiceer met ouders:

De school communiceert wekelijks met de ouders via de WhatsApp -groepen voor elke klas. De ouders

worden op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen. De ouders ontvangen ook
twee rapporten waarin de onderwijssituatie van de student wordt uitgelegd.

Informatie aanmelding:
De duur van de studie is een volledig Schooljaar.
Elke Zaterdag: 13.00 – 16.00 uur
De vakanties volgen in lijn met de reguliere schoolvakanties van de Nederlandse scholen.
De kosten zijn 45 euro per kind per jaar.
Stuur het inschrijvingsformulier naar: info@ssvnl.nl

 

nl_NL_formalDutch