Jasmijn Centrum: Culturele Uitwisselingen voor Kinderen

Onze Visie:

Sinds 2013 zijn er veel vluchtelingen komen wonen in Nederland.  De kinderen zullen hier gaan worstelen en deel uit gaan maken van onze samenleving. Voor de Nederlanders en voor de Nederlandse kinderen is de Arabische cultuur onbekend. Juist om beter  te  kunnen integreren is  het ook goed als er sprake is van wederzijdse  uitwisseling . Met een gekwalificeerd centrum dat informatie verzamelt en presenteert op een eenvoudige, leuke en toegankelijke  manier zal de geest van het Nederlandse kind worden verrijkt. De Nederlandse kinderen  krijgen unieke kennis van hun Arabische klasgenoten.  De Arabische kinderen leren op hun beurt  de  tradities en cultuur zoals die aan de orde komen  in de Nederlandse scholen. Samen krijgen de  kinderen  inzicht in onderscheidende  elementen uit beiden culturen.  Dit is een manier om bij kinderen op jonge leeftijd  tolerantie en ruimdenkendheid ten aanzien van andere culturen te promoten.  Tegelijkertijd worden ook de cognitieve en sociale kennis en vaardigheden van de kinderen vergroot.

Waarom Bieden wij de arabische lessen?

Veel migrantenkinderen / vluchtelingenkinderen groeien op in twee culturen. Op school spreken en
leren de kinderen Nederlands. Daarna spelen ze soms verder met andere kinderen en praten ze vaak
ook weer Nederlands. De kinderen oefenen het Nederlands dus beduidend meer dan hun ouders.
Thuis wordt er Arabisch gesproken of een mengeling van Arabisch en Nederlands. De ouders
constateren dat de kinderen het Arabisch steeds minder goed beheersen naarmate ze langer in
Nederland zijn. De ouders kunnen het Nederlands niet meer leren beheersen op het niveau van de
kinderen, waardoor er thuis steeds meer miscommunicatie ontstaat tussen de generaties. Een en
ander betekent dat het opvoeden van de kinderen bemoeilijkt wordt. Daarom is het belangrijk dat de
kinderen ook de Arabische taal voldoende blijven beheersen
Vanaf 2004 is er in Nederland geen landelijk beleid meer voor onderwijs in eigen taal en cultuur.
Toch zijn vele deskundigen het erover eens dat migrantenkinderen niet alleen goed Nederlands
moeten leren, maar dat ook kennis van de taal van de ouders van groot belang is. Het vermindert de
kloof tussen thuis en school en zou ertoe leiden dat kinderen ook beter presteren in andere vakken.
Wanneer je kinderen een eigen identiteit gunt dan zijn de lessen in eigen taal en cultuur onmisbaar.

Bijzondere Initiatieven

De Jasmijn school stimuleert de kinderen in hun verlangen om te leren. Behalve de taal zelf is er ook aandacht voor activiteiten en evenementen die de kennis van de Arabische cultuur bevorderen in een atmosfeer van respect voor alle culturen.
Het idee hierachter is dat het kind het belang van de beschaving en de wortels die eruit voortvloeien leert begrijpen, zodat het op een evenwichtige manier op kan groeien met de kennis van zijn oorsprong en respect voor de plaats waar hij woont of geboren is.

 
  • Kook met ons
  • Mijn Verhaal
  • Happy Painter
  • Bedankt brieven aan de bjaardehuis inwoners.
  • Ik maak mijn film! (Social-Media workshops).
 
  • Workshops: Cyberpesten vermijden in Social-Media.
  • Onze muziek
  • Kalligrafie
  • Het verhaal van mijn kleren!
Locatie

Willibrorduslaan 71, 2171 VB Sassenheim

Openingstijden

13:00 tot 16:00 
Zaterdag

Contact ons

Mobiel +31 6 34417751
Email: info@ssvnl.nl

arArabic