De verschillen en overeenkomsten van Huwelijk en Echtscheiding in Syrië en Nederland

Het was een fantastische Bijeenkomst, rijpe belangrijke kennis! Op 4 november 2017 ontvingen wij Esther van Eijk en Reem Alhafaz om ons te vertellen over de verschillen en overeenkomsten van Huwelijk en Echtscheiding in Syrië en Nederland.
Esther heeft rechten gestudeerd en woonde korte tijd in Damascus. Zij schreef ook een boek “Family Law in Syria”.
In Nederland:
Sinds 1796 (scheiding van kerk en staat) wordt het huwelijk in Nederland gesloten door de staat, niet door de kerk. Dit betekent dat alleen het burgerlijk huwelijk rechtsgeldig is en dit wordt vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het kerkelijk huwelijk heeft geen juridische waarde. Een religieus huwelijk vóór of zonder burgerlijk huwelijk is strafbaar. De geloofsbedienaar en getuigen zijn ook strafbaar.
In Syrië
Gedurende de Ottomaanse tijd (15126-1918) en de Franse tijd (1921-1946) en sinds 1946 (onafhankelijke republiek) geldt in Syrië het millet-systeem. Een kerkelijk huwelijk of dit nu katholiek, grieks orthodox of protestant is, is in Syrië rechtsgelding. Syrië kent geen burgerlijk huwelijk. Het huwelijk is ook strafbaar als er geen rekening wordt gehouden met de wettelijke voorschriften.
Het is daarom van belang dat een huwelijk dat in Syrië gesloten is, in Nederland bij de rechtbank geregistreerd wordt. Alleen een geloofshuwelijk wordt in Nederland niet erkend.
Het huwelijk in Nederland
Men trouwt met 1 persoon van 18 jaar of ouder. Deze leeftijd is in 2015 ingevoerd naar aanleiding van het toenemende aantal Syrische kindbruiden.
Het huwelijk wordt bij de gemeente gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand in bijzijn van 2 – 4 getuigen.
Het huwelijk in Syrië
Een man mag meer dan 1 vrouw trouwen (maximaal 4)
De sociale status van man en vrouw moet minstens gelijk zijn, of de status van de man hoger.
De vader van de bruid heeft het recht om “nee” te zeggen.
Plichten en rechten in Nederland
De man en vrouw hebben een onderhoudsplicht naar elkaar
Zij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen (vanaf januari 2018 wijzigt dit)
Soms (bij grote uitgaven/aankopen) hebben zij toestemming van elkaar nodig
Zij hebben recht op partnerpensioen
Zij erven automatisch van elkaar
Zij mogen elkaars achternaam gebruiken (hoeft niet).
Plichten en rechten in Syrië
De man heeft een onderhoudsplicht voor de vrouw en kinderen
De vrouw heeft een gehoorzaamheidsplicht
De vrouw moet in het huis van de man wonen
De vrouw houdt haar eigen naam
Huwelijk en kinderen in Nederland
Bij huwelijk en geregistreerd partnership zijn man en vrouw automatisch ouders van het kind.
Bij een samenlevingscontract heeft alleen de moeder ouderlijk gezag, de vader heeft alleen gezag als hij het kind erkent.
Echtscheiding in Nederland
Als er sprake is van duurzame ontwrichting, zelfs als maar één van de partners een scheiding wil, zal de rechter hierin meegaan.
In Syrië gelden 3 soorten echtscheiding
Verstoting door de man
Wederzijdse overeenkomst
Scheiding door de rechter (bij ziekte, afwezigheid, niet betalen onderhoud, duurzame ontwrichting). Soms speelt hier ook de “schuld” vraag, wat weer te maken heeft met het te betalen bedrag.
Gevolgen echtscheiding in Nederland
Er wordt een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) opgemaakt door een advocaat of mediator
Het gezamenlijk vermogen wordt 50-50 verdeeld
Het alimentatiebedrag (partneralimentatie of kinderalimentatie) wordt vastgesteld volgens de wet of door onderlinge afspraken.
Als er kinderen zijn wordt een ouderschapsplan opgemaakt.
Gevolgen echtscheiding in Syrië
Er geldt een wachtperiode van 3 maanden
Alimentatie wordt gedurende de wachtperiode betaald
Het eventueel resterende deel van de bruidsgave wordt verdeeld
Het gezag en zorgplicht van de kinderen wordt besproken.
Araa bedankte beide dames voor een intensieve en zeer informatieve bijeenkomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NL_formalDutch