Ontmoeting met advocaten

Op 25 maart ontvingen wij de heer T.J.J.M. Wijngaard (Theo) en mevrouw R. (Ruby) Boesjes

van Advocaten kantoor Boesjes & Wijngaard uit Haarlem.

Ook waren aanwezig Ester van Eijk en Thouraia Agrandi die hielp als tolk.

Ester heeft in 2008 en 2009 onderzoek gedaan in Syrië (Damascus) en heeft een boek geschreven (in het Engels)  ‘Family Law in Syria’, uitgegeven in 2016 door  I.B. Tauris, Londen.

Er was gelegenheid om vragen te stellen over algemene- of privézaken.

Het bleek dat de meeste vragen gingen over privézaken. Deze zullen daarom niet hier behandeld worden.

Een paar algemene zaken die in de discussies naar voren kwamen worden hier genoemd.

 • Als iemand in Nederland gescheiden is, wordt dit Nederlandse vonnis dan ook in Syrië erkend?
  Antwoord: Dit verschilt per land of het vonnis erkend wordt of niet. In Nederland kan men ook scheiden als de partner het er niet mee eens is, of onvindbaar is. De advocaat moet dan onder meer een advertentie in de krant plaatsen om aan te tonen dat er moeite is gedaan om beide partijen te horen.
 • Gezinshereniging op basis van het nareizen van gezinsleden moet binnen de periode van 3 maanden aangevraagd worden. De regels hiervoor zijn soepeler dan voor de ‘gewone’ gezinsgherenigingsprocedure, die bijvoorbeeld geldt na die drie maanden of voor niet-asielzoekers.. Gezinshereniging kan altijd alleen als je al een gezin hebt als je naar Nederland komt en er blijft iemand achter. Dit gaat bijna altijd goed. Als je binnen 3 maanden hebt aangevraagd kan het wel 6 maanden duren voordat de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) reageert. Als het TE lang duurt kan een advocaat de IND ‘in gebreke stellen’ en vraagt dan een dwangsom om binnen 2 weken te reageren. Meestal wordt snel daarna een beslissing genomen.
 • Gezinsvorming is een ander begrip. Dan ben je nog niet getrouwd of verloofd maar wil je een partner naar Nederland brengen. Je hebt wel een verblijfsvergunning. De eisen hiervoor zijn streng:
 1. Je moet in bezit zijn van een (huur) huis dat groot genoeg is
 2. Je moet aantonen dat je genoeg inkomsten hebt uit werk (minstens EUR1.500 netto)
 3. De andere perso(o)n(en) moet(en) het inburgeringstoets afleggen.

Soms worden er voor Syriërs voor sommige vereisten uitzonderingen gemaakt vanwege de oorlog situatie.

 • De termijn voor een asielaanvraag is langer, IND zegt 6 maanden, maar soms duurt het langer. Indien de aanvrager de kosten niet kan betalen en leeft van een uitkering, dan kan hij een vergoeding van de kosten aanvragen via de gemeente (bijzondere bijstand). Dit geldt ook voor de eigen bijdrage aan een advocaat voor de gefinancierde rechtsbijstand (advocaatkosten) en griffierechten. De kosten van aktes e.d. moeten wel zelf betaald worden.
 • Een HASA is een herhaalde asielaanvraag. Informatie hierover is te vinden op de website van de IND, (www.ind.nl.)
 • Dublinverordening: (wellicht overbodig voor de meesten)

De Europese landen hebben afgesproken in welke gevallen een land verantwoordelijk is voor de behandeling van asielaanvragen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Dublinverordening die deel uitmaakt van het streven te komen tot een Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS). In het algemeen geldt de regel dat het eerste land in Europa waar de asielzoeker aankomt of doorreist, (waar een vingerafdruk is afgenomen) verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

Stel, een asielzoeker vraagt in Nederland asiel aan, maar later blijkt dat hij via Italië Europa is binnengekomen. Dan zal Nederland hem naar Italië terugsturen: dat land is verantwoordelijk voor zijn asielprocedure.

Voor verdere informatie kun je heel veel vinden op de website van de UNHCR (www.unhcr.org/nl/.) Deze is in meerdere talen te lezen en geeft antwoord op vele vragen.

Visitekaartjes werden uitgedeeld aan de personen die behoefte hadden aan verdere ondersteuning van het advocaten duo.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NL_formalDutch